Calendari d'accessibilitat de planes web i aplicacions mòbils
Les plataformes web i aplicacions mòbils de l'administració estan obligats a ser accessibles. Autor: Atenció Ciutadana. Llicència: Tots els drets reservats.

Les recomanacions sobre què s'ha d'intentar fer i què s'ha d'evitar quan es dissenya estan categoritzades segons perfil d'usuari/ària: persones amb ansietat, amb dificultats auditives, amb poca visió, amb lectors de pantalla, d'espectre autista, amb dislèxia, i amb discapacitats físiques o motores. També es pot consultar una guia completa.

Aquests consells responen tant al que estableix la Directiva de la Unió Europea 2016/2102 com el Reial Decret 1112/2018, tots dos sobre l’accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic.

La normativa europea estableix uns requisits mínims d'accessibilitat i adopta normes aplicable al disseny, construcció, manteniment i actualització dels webs i aplicacions mòbils. També imposa l’elaboració, actualització periòdica i publicació d’una declaració d’accessibilitat sobre la conformitat dels seus webs i aplicacions mòbils amb els requisits mínims d’accessibilitat que estiguin establerts.