Coneixem més a fons l'idCAT
Coneixem més a fons l'idCAT.

També permet fer altres operacions, com ara signar correus, documents electrònics i formularis web. Sense la signatura electrònica, els tràmits telemàtics no tenen validesa; ja que la xarxa no ofereix la seguretat necessària per garantir la protecció de les nostres dades. En la següent videoconferència, Albert Pujol, dinamitzador del Punt TIC gestionat pel consell comarcal de Ribera d'Ebre, ens parla de l'idCAT i del paper que poden jugar els punt TIC per tal de promocionar el seu ús.

 

 Hi ha dues maneres d'obtenir l'idCAT: a través del web de l'Agència Catalana de Certificació (on es pot accedir a la pàgina de sol·licitud) o personant-se directament a qualsevol de les entitats de registre col·laboradores de CATCert (que també es poden consultar a través de la mateixa plana web).
Una altra informació pràctica: si et posseïdor del certificat digital idCAT, podeu realitzar el tràmit telemàtic de la campanya de la renda amb el vostre certificat digital. També podeu realitzar altres tràmits amb el vostre idCAT (actualment prop de 6500) en les més de 500 administracions públiques que posen a disposició dels ciutadans tràmits telemàtics a través de les seves pàgines web.