La Fundació Televall, de Ribes de Freser, ha fet ús del servei de préstec d'aparells adaptats per tal d'afavorir l'accés a les TIC a persones amb discapacitats i per a la gent gran. 

Commutador_adaptat
Commutador_adaptat.

L'accés a les TIC i als avenços de la societat de la informació, en el cas de les persones amb discapacitat, es veu sovint dificultat per la manca d'adaptacions, tant de programari com de maquinari, als equipaments estàndard. La Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació ofereix aquest servei de préstec d'equips adaptats a través de l'Oficina Tècnica de la Xarxa Punt TIC.

Hi ha diferents eines adaptades que podeu conèixer més detalladament a la Wiki de l'accessibilitat de Punt TIC.

En el següent reportatge, coneixerem algunes d'aquestes eines i també com ha anat aquesta experiència amb els nous equips a la Fundació Televall de Ribes de Freser. En aquest cas, s'ha comprovat quines eren les més funcionals per a la gent gran i com han reaccionat davant els nous dispositius informàtics. Tot seguit ho podeu comprovar en aquest vídeo: