La Regidoria de Joventut de Deltebre convoca un concurs de disseny gràfic, d’imagotip (imatge +nom de la colla) per a la creació de camisetes de les diferents colles del municipi.

Part del cartell del concurs de camisetes Acolla't
Part del cartell del concurs de camisetes Acolla't.

L’objectiu de la convocatòria d’aquest concurs és fomentar la creativitat i la participació dels i les joves en els projectes de l’Area de Joventut de l’Ajuntament de Deltebre a través de la posada en marxa del projecte Acolla’t.

Aquest projecte consisteix en crear una xarxa de joves amb voluntat de realitzar activitats, concursos, jocs... per als joves del poble. Acolla’t serà la unió de totes les colles que vulguin formar part de la xarxa. Per formar part de la xarxa i participar en el present concurs és necessari:

  • tenir una colla de 6 membres o més
  • tenir entre 12 i 35 anys
  • un nom  de la colla
  • escollir un representant líder
  • tenir un correu electrònic i telèfon de contacte de la colla

Qui pot participar?

La participació està oberta només als joves del municipi de Deltebre. Per poder participar al concurs, prèviament s’haurà d’inscriure la colla amb tots els seus components i el seu líder a l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament. Es podrà realitzar al mateix temps en que es formalitza la inscripció al concurs.

Què es pot presentar?

L’objectiu del concurs serà projectar la imatge genèrica de la colla així com la seva identificació. Per això els participants hauran de presentar dissenys que els identifiqui amb el major grau d’innovació, originalitat, creativitat, etc.

Ø      Cada colla podrà presentar un màxim de dos dissenys.

Ø      Els dissenys hauran de ser originals i inèdits i no haver estat presentats a cap altre concurs.

Ø      El disseny és completament  lliure però s’haurà d’incorporar el nom que identifica la colla.

Ø      Els dissenys és poden elaborar amb qualsevol estil o tècnica que permeti reproduir-los fotogràficament i imprimir a color.

Quan ho he de presentar? On i com?

El termini de presentació finalitza el 30 de juliol de 2010.

Els dissenys hauran de presentar-se en format digital (CD) amb resolució de 300 ppp i suport paper, però amb les millors qualitats gràfiques possibles.

Els dissenys originals es presentaran en un sobre tancat a l’Ajuntament de Deltebre (Àrea de Cultura i Joventut), Plaça 20 de Maig, 1, on s’admetran els dies laborables pels matins (de 9 a 13 h). Cal adjuntar-hi en un sobre a part, les dades de la colla, on ha de constar, el nom de la colla, correu electrònic, telèfon, així com, el seu representant o líder.

Què es pot guanyar?

La colla guanyadora rebrà la impressió d’una camiseta per a cada membre de la seva colla amb el seu disseny imprès.

Jurat? Quan sabré si he guanyat? I com?

El jurat estarà format per membres escollits per l’Àrea de Joventut. Tanmateix, el jurat podrà declarar desert el concurs.

El veredicte del jurat, el qual serà inapel·lable, es farà públic a la web de l’Ajuntament (www.deltebre.cat) a partir del dia 5 d’agost, i es comunicarà per telèfon o correu electrònic al líder de la colla guanyadora.

El disseny guanyador quedarà en propietat de l’Àrea de Joventut.

Algunes cosetes més:

Ø      Els drets de la propietat intel·lectual, tant morals com d’explotació, sobre les obres premiades pertanyen exclusivament als seus autors/es. L’Àrea de Joventut tindrà el dret no exclusiu d’exposar-les, tant en suport paper com en suport digital, i de reproduir-les per a la seva revista Desaigüe, així com, a la pàgina web de l’Ajuntament de Deltebre, fent constar sempre el nom de l’autor.

Ø      La participació al concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.

Ø      L’organització es reserva el dret de modificar les bases si ho exigís una causa justificada, així com de resoldre qualsevol imprevist que pugui sorgir.

MÉS INFORMACIÓ I CONTACTE

Àrea de Joventut

Plaça 20 de  Maig, 1

43580 Deltebre

www.deltebre.cat

pij@deltebre.cat

Tel. 977 489 309 – 977 482 141