GOW2015
GOW2015.

La campanya, que es va iniciar l'any 2010, està organitzada per Telecentre Europe i per un nombre important dels seus membres i socis corporatius. La GOW té com objectiu aconseguir que els ciutadans siguin competents des del punt de vista tecnològic, i que aprofitin tots els beneficis que se'n deriven de l'ús d'Internet i de les eines i productes associats.

La promoció de l'ús de les TIC per als aturats i els joves ha estat un dels eixos més rellevants de la darrera campanya, així com contribuir a fer front a les altes taxes d'atur a Europa. Al voltant de 109.000 europeus van participar al GOW 2015, al voltant del qual es van organitzar més de 4000 esdeveniments a nivell nacional o local, com ara accions de capacitació, seminaris i tallers. De tots els que han participat a les activitats de la campanya, al voltant de 60.000 han estat persones joves i 7.500 aturats.

Aquestes xifres i d'altres informacions es reflecteixen a la següent infografia:

 

 

European Get Online Week 2015 results