Primer Camp d'Innovació de CatLabs
Primer Camp d'Innovació de CatLabs. Autor: Xarxa CatLabs. Llicència: Tots els drets reservats.

Amb aquesta trobada es pretenia provar les possibilitats que ofereix a Catalunya la metodologia dels camps d'innovació, que promouen la Comissió Europea i el Comitè de les Regions com a eina per articular i impulsar la innovació oberta, social i col·laborativa.

L'objectiu és que les administracions públiques, les empreses, els agents de recerca i innovació i la ciutadania puguin afrontar col·lectivament i de manera efectiva reptes econòmics i socials que requereixen respostes complexes. El camp s'ha centrat en el paper que poden desenvolupar en el procés d'obertura del sistema d'innovació de Catalunya, per fer-lo més inclusiu, els agents de CatLabs que treballen directament amb la ciutadania.

El camp d'Innovació s'ha articulat en quatre grups de treball, cadascun dels quals s'ha centrat en el codisseny i la cocreació de noves solucions per a un repte social complex, que impulsa una entitat pública:

  1. Com es pot apropar la societat (ciutadans, administracions i empreses) a la universitat?, repte impulsat per la Universitat Autònoma de Barcelona.
  2. Com es pot obrir la ciutat al model d'innovació de quàdruple hèlix perquè la ciutat i els ciutadans esdevinguin més innovadors?, repte impulsat per l'Ajuntament de Mataró.
  3. Els labor labs podrien ser espais per generar oportunitats d'ocupació en àmbits emergents?, repte que posa el focus d'atenció en persones amb dificultats d'accés al mercat laboral i que impulsa el Servei d'Ocupació de Catalunya.
  4. Com es pot aconseguir que la ciutadania esdevingui el motor del canvi cap a un nou model d'economia circular?, repte impulsat per l'Agència de Residus de Catalunya i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de la Generalitat de Catalunya.

Els resultats del procés de cocreació es concretaran en propostes de projectes pilot. La idea és que puguin servir com a referència o model per integrar les dinàmiques de quàdruple hèlix a les universitats, les ciutats i les polítiques públiques orientades a resoldre reptes de la societat. Es preveu que aquests projectes pilot es presentin a finals de setembre, en la  jornada "La xarxa CatLabs, un actor clau del sistema d'innovació de Catalunya".

Aquesta iniciativa s'ha organitzat en el marc del programa CatLabs de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els departaments de la Presidència i de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

En aquest vídeo, publicat al maig, us vam avançar com es va definir la metodologia del camp d'innovació de CatLabs.

Font: Catalunya 2020