Jornada "El programa CatLabs: Balaç i passos següents"
Jornada "El programa CatLabs: Balaç i passos següents". Autor: Oficina Tècnica de la Xarxa PuntTIC. 2017. Llicència: BY-SA.

En aquesta Jornada dedicada al Programa CatLabs s'ha presentat el camí que s'ha fet fins ara i en quin punt es troba el procés de creació de la Xarxa CatLabs a partir del programa.

"El programa CatLabs pretén articular la intel·ligència col·lectiva del país i la Xarxa pretén aglutinar les diferents neurones d'aquesta intel·ligència", definia durant la benvinguda el Sr. Albert Castellanos, director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació de la Generalitat de Catalunya.

A la jornada va participar també Gabriel Rizzola, del Joint Research Center de la Comissió europea, que va posar de manifest que el model català està servint d'observatori a nivell europeu sobre la implantació dels processos d'innovació social digital. També va posar de manifest que la quàdruple hèlix és important per definir i establir prioritats.

Després va ser el torn del Sr. Ricard Faura, Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat de Catalunya, que va ser l'encarregat de mostrar-nos l'evolució de diferents programes de la Generalitat que conflueixen en aquest programa. Així doncs, després del desenvolupament de Xarxa Punt TIC, espais de coworking arreu del territori, i d'altres iniciatives relacionades amb la bretxa digital i l'apoderament del ciutadà, el Programa Catlabs neix de la necessitat de vertebrar tot l'impuls de les noves tecnologies i de posar en relació tots aquests agents.

Com a propers passos a seguir va marcar:

 • S'analitzarà l'informe que farà i2cat per veure com avançar.
 • Es revisaran els resultats del primer camp d'innovació i veure com polir i escalar-ne la metodologia que en va sortir.
 • S'optimitzaran els continguts formatius treballats en el programa Innova't i s'ajustaran els diversos perfils i necessitats.
 • Suport i reconeixement de la Generalitat als treballs constitutius de la Xarxa Catlabs.
 • Cal que les entitats públiques locals participin, de dalt a baix, en els projectes d'innovació.
 • Disseny d'un instrument per cofinançar projectes amb fons FEDER que treballin i promoguin la quàdruple hèlix.
 • En el marc d'aquest treball en xarxa, farem una prova pilot amb Telápolis per avaluar-la com a eina de seguiment en línia.

Tot seguit, el Sr. Artur Serra, de la Fundació I2cat, ens va posar al corrent de l'estat de la Xarxa CatLabs. Aquesta Xarxa que es troba en procés de constitució, on uns primers 10 agents representants de les diferents xarxes i ens innovadors detectats al territori que seran els encarregats de l'arrencada de la xarxa i que tenen l'encàrrec de desenvolupar els mecanismes d'integració de nous agents dins la xarxa Catlabs, i fer una crida arreu del territori a més actors que s'adhereixin a la xarxa. I tot plegat, bottom-up, des del grup promotor, des del territori. També va col·laborar a explicar-nos aquesta xarxa el Sr. Fernando Vilariño, del Library Living Lab, com a representant dels diferents fundadors de la xarxa.

Després d'aquestes presentacions la Sra. Tatiana Fernàndez, de la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació de la Generalitat, va presentar la taula amb els diferents impulsors dels reptes plantejats al InnoCamp que es va realitzar a Mataró. La Tatiana incideix en la idea de cocreació i col·laboració que s'ha dut a terme per a donar resposta a aquests reptes.

Després de conèixer el full de ruta que han anat seguint aquestes diferents iniciatives que es troben en la fase d'anàlisi a mig termini i plantejament dels seus pilots, a mode de continuïtat i tot emplaçant-nos al networking entre els presents a la jornada es van marcar les següents properes passes en el desenvolupament d'aquest programa:

 • Desenvolupar una plataforma per a la Xarxa Catlabs.
 • Una de les prioritats és implicar les administracions públiques en l'articulació de la xarxa Catlabs.
 • Com articular les col·laboracions d'universitats dins la xarxa Catlabs.
 • Promoure la figura dels agents d'innovació social digital.
 • Buscar com donar suport a projectes amb metodologia quàdruple hèlix.

Si voleu visualitzar tota la jornada, ho podeu fer aquí: