Claus per a la inclusió digital a les xarxes socials
Claus per a la inclusió digital a les xarxes socials. Autor: Pexels. 2017. Llicència: BY-SA.

L'accessibilitat digital es defineix com "la possibilitat d'accedir als serveis, a la informació i al coneixement que hi ha Internet i la utilització de les TIC". El concepte d'inclusió digital neix quan el Consell Europeu, l'any 2002, aprova el pla d'acció e-Europe, considerat com la voluntat d'unir esforços per a no marginar a cap grup social dins la revolució digital.

La inclusió digital només és possible quan se supera l'accés i ús de les TIC per a aconseguir la seva apropiació, de manera que originin canvis i es converteixin en part de les pràctiques socials. En aquest camí, les xarxes socials s'han convertit en una prioritat per a moltes persones i organitzacions i s'han incorporat en diferents processos.

L'objectiu dels processos d'inclusió digital és la transformació social, mitjançant l'ús conscient, creatiu i productiu de les TIC, considerant l'equitat i la diversitat. Per això, hi ha algunes claus a tenir en compte als nostres canals digitals per tal de fer els nostres posts més accessiblesser més inclusius/ves i posicionar millor els nostres continguts: 

  • Twitter: Per tal d'activar les opcions d'accessibilitat, cal que anem a l'apartat de ”Configuració i privacitat” > “Accessibilitat”. Aquí cal marcar l'opció d'escriure descripcions d'imatge. D'aquesta manera, el text descriptiu s'inserta quan volem publicar una nova imatge, a l'opció "Afegir descripció". 
  • Facebook: Quan vulguem publicar una fotografia, hem de clicar a l'opció d'Editar i després a "Text alternatiu". Allí es veurà el text que la plataforma crea de manera automàtica. Podem editar-ho i reemplaçar-ho.
  • Instagram: Trobarem l'opció d'accessibilitat al peu de cada post i al final de la pantalla “Configuració avançada”. Fent clic en “Accessibilitat” >“Escriure text alternatiu”. D'aquesta manera facilitarem a les persones no vidents que puguin entendre de què tracta. 

Coneixíeu aquestes funcions o algunes altres? Les feu servir?