MIREIA i Asociación Comunidad Redes de Telecentros
MIREIA i Asociación Comunidad Redes de Telecentros.

Així, l'Asociación Comunidad Redes de Telecentros ha explicat a la comunitat Ning de Telecentre-Europe com ha treballat en la difusió de l'enquesta, per tal que la resta de xarxes europees s'hi puguin inspirar.

La xarxa espanyola es va comprometre a aconseguir 225 respostes al qüestionari i en pocs dies ja havia aconseguit la meitat de les respostes. Expliquen que, d'una banda, el punt de partida era excel·lent, ja que, la xarxa estatal està formada per xarxes regionals, com ara la Xarxa Punt TIC, amb un total de 8.000 telecentres. D'altra banda, s'ha fet un gran esforç en la traducció i difusió de l'enquesta.

La difusió va començar fins i tot abans que es fes públic el qüestionari, creant una expectativa, i, a més de traduir l'enquesta al castellà, es va crear un document en format pdf explicant els beneficis de participar-hi. També s'han empleat diferents vies per realitzar la difusió, com ara, la plana web de la comunitat i les xarxes socials Facebook i Twitter.

Mitjançant aquesta enquesta es recopilaran i analitzaran dades d'una mostra de 2.500 agents entre els països de la UE27. A traves d'aquestes dades, Telecentre-Europe mesurarà les diverses tipologies i funcions de les principals organitzacions intermediàries en inclusió digital, així com l'impacte socioeconòmic de les seves activitats a nivell europeu. Aquest estudi i els seus resultats ajudaran a aprofitar els recursos del sector de l'eInclusió, ja que proporcionaran una visió global perquè els responsables polítics puguin entendre la importància dels telecentres i altres agents que estan en l'avantguarda de la inclusió digital i la capacitació.

L'enquesta és part del gran projecte d'investigació MIREIA: El mesurament de l'impacte dels actors de l'eInclusió en els objectius de l'Agenda Digital per a Europa en Alfabetització Digital, la Capacitació i la Inclusió.