Les instal·lacions s'adrecen a micro empreses i/o professionals autònoms amb un màxim de 3 anys d'existència

Imatge de l'espai de Coworking, extreta del web de Barcelona Activa
Imatge de l'espai de Coworking, extreta del web de Barcelona Activa.

Barcelona Activa ha creat un espai de coworking a l'Almogàvers Business Factory (ABF), la incubadora d'empreses del número 165 del carrer Almogàvers. La instal·lació, adreçada a micro empreses i/o professionals autònoms de qualsevol sector d'activitat, amb un màxim de 3 anys d'existència, ofereix un espai de treball, d'entre 1,6m i 3m, i serveis comuns de recepció, administració, missatgeria i reprografia. A més, els usuaris del local, obert les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, gaudiran d'altres recursos de valor afegit com l'assessorament empresarial, la formació contínua i el networking.

Les iniciatives empresarials que hi estiguin interessades han de presentar el seu projecte a Barcelona Activa, per a la seva avaluació i aprovació, sempre que es tracti d'activitats lícites i ètiques, i no representin cap perill mediambiental ni de caràcter social.

Més informació