Ajuts de la Caixa 2009: Interculturalitat i cohesió social
Ajuts de la Caixa 2009: Interculturalitat i cohesió social.

Organisme: Fundació “La Caixa”.

Objecte: promoure projectes d'entitats sense ànim de lucre que promoguin la relaicó i la convivència entre col·lectius de diferents orígens culturals, i millorar el reconeixement de la societat diversa a través de pràctiques de mediació cultural. Línies d'acció:

 • Relacions interculturals i cohesió social:
  • Afavorir els processos d’integració entre les diferents cultures de la nostra societat.
  • Promoure la participació social del conjunt de la ciutadania i la cohesió social.
  • Facilitar les relacions de convivència basades en el diàleg i l’enriquiment mutu.
 • Mediació social intercultural:
  • Promoure la gestió de la diversitat i la mediació intercultural.
  • Fomentar la capacitació en la gestió de la diversitat entre professionals de diferents sectors.

Beneficiaris: requisits.

 • Entitats domiciliades al territori espanyol.
 • No tenir ànim de lucre.
 • Estar constituïdes legalment i inscrites en el registre corresponent.
 • Recollir entre els objectius institucionals la realització d’activitats relacionades amb la temàtica de la convocatòria.
 • Demostrar una experiència de 2 anys en la realització de projectes relacionats amb la temàtica.
 • Disposar de les estructures necessàries per garantir la consecució dels objectius del projecte.

Aportació:

 • Fins el 75% del cost total del projecte.
 • Fins a 60.000 €.

Termini de presentació de sol·licituds: de 30 de març al 26 d'abril de 2009.

Més informació: