La Fundació Solidaritat Carrefour vol demostrar el seu reconeixement a 6 projectes modèlics focalitzats en el benefici social de nens i joves desafavorits. Termini: 30/04/09.

Ajuts Carrefour 2009
Ajuts Carrefour 2009.

Ajuts Carrefour 2009 on Dipity.

 

Organisme: Fundació Solidaritat Carrefour.

Objectius dels ajuts: recolzar a projectes que:

  • Promoguin millores a les condicions de vida de nens i joves desafavorits (0 – 18 anys).
  • Es duguin a terme a l'Estat Espanyol.

Participants:

  • Organitzacions no governamentals sense ànim de lucre legalment constituïdes.
  • Que tinguin com a finalitat expressa (estatus) les activitats orientades al desenvolupament de la infància i joventut desafavorida.
  • Tenir seu al territori espanyol.
  • 2 anys d'experiència mínim en treball amb infants i joves.

Premi: 30.000 € per a cada un dels sis projectes guanyadors.

Termini de presentació: 30 d'abril de 2009.

Més informació: