Imatge_logo
Logo_carrefour.

Organisme: Fundació Solidaritat Carrefour.

Objectiu: reconèixer 6 projectes modèlics que millorin les condicions de vida dels infants i/o joves (0 - 18 anys) desafavorits i que es desenvolupin en el territori espanyol.

Beneficiaris: ONG sense ànim de lucre que compleixin els següents requisits:

  • Estar legalment constituïdes i inscrites al registre corresponent.
  • Tenir com a finalitat, explícitament descrita als estatuts, la realització d'activitats orientades al desenvolupament de la infància/joventut desafavorida.
  • Tenir seus social permanent al territori espanyol i tenir reconeguda la capacitat d'obrar jurídicament.
  • Tenir experiència demostrable mínima de 2 anys amb el treball de nens i/o joves.
  • Tenir la infraestructura i capacitat necessària per a gestionar el projecte seleccionats.

Dotació: 30.000 € per a cadascú dels projectes.

Termini de presentació de sol·licituds: 30 d'abril de 2010.

Més informació: