Banner del SmartCatalonia Challenge 2021
Banner del SmartCatalonia Challenge 2021. Autor: SmartCatalonia. 2021. Llicència: Tots els drets reservats.

L'objectiu dels cinc reptes que proposa la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya recau en la necessitat que la ciutadania pugui oferir alguna solució TIC que s'hi adeqüi. Hi haurà fins a 20.000 euros en premisFins al 23 de juliol està obert la convocatòria. Per a participar, cal accedir a aquest enllaç

Cinc reptes oberts a la ciutadania

Repte 1: Millora en els sistemes de recull i d'accés a la informació del servei

L'accés a la informació de l'oferta de transport públic per carretera és cabdal per incrementar l'ús del transport públic, no només pels usuaris habituals sinó per promoure també que nous usuaris coneguin l'oferta i en facin ús. Actualment, aquesta necessitat s’intenta resoldre mitjançant el SAE (Sistema d’Ajuda a Explotació), un sistema de gestió global amb múltiples funcionalitats per a les operadores que l’utilitzen, d’entre les quals cal destacar-ne la capacitat de rebre en temps real informació dels vehicles i la seva geolocalització. No obstant això, aquest sistema té un preu d’implementació elevat i no s’utilitza per part de totes les operadores de servei de transport públic per carretera de Catalunya. Sobretot entre les operadores petites i mitjanes. Així doncs, aquest repte obre dues línies de treball principals:

  • Millorar l’accés per part de l’usuari final a les dades tant estàtiques (horaris, línies d’autobús, etc.) com dinàmiques (temps de pas, etc.) del transport públic per carretera.
  • Incrementar/optimitzar la informació en temps real (especialment pel que fa a la geolocalització de vehicles) i poder comunicar eficaçment aquestes dades tant a les operadores com als usuaris finals.

Repte 2: Optimització del servei per a usuaris amb diversitat funcional

Com millorar l’experiència d’usuari i l’accessibilitat per a persones amb diversitat funcional? Un dels objectius del transport públic és facilitar l’accés i la inclusió de tota la ciutadania en els seus serveis. Avui dia ja hi ha un percentatge elevat d’autobusos (aprox. 80%) adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i existeix també un servei telefònic de reserva anticipada de vehicles adaptats. Un servei, tanmateix, que sovint resulta poc efectiu. No obstant això, de moment totes les millores d’accessibilitat que s’han realitzat a la xarxa de transport públic per carretera han estat principalment enfocades a la mobilitat. Així doncs, encara hi ha un ampli espai de millora per optimitzar l’accessibilitat i l’experiència de tots els usuaris. En aquest sentit, a escala internacional existeixen casos d’ús en xarxes d’autobusos on s’informa mitjançant un sistema sonor o visual per a persones amb discapacitats sensorials. També existeixen solucions que faciliten un millor acompanyament d’aquests col·lectius durant el seu trajecte. L’objectiu d’aquest repte és trobar una solució tecnològica que millori l’accés adaptat a la informació del servei, l’accessibilitat als vehicles i a l’experiència de tots els usuaris. 

Repte 3: Pagament digitalitzat

Com digitalitzar el sistema de pagament del bitllet senzill del transport públic per carretera? Actualment els usuaris puntuals han de dur la quantitat exacta per comprar un bitllet al conductor de l'autobús. Això fa que el conductor hagi d'interaccionar amb aquests usuaris, fet que provoca petites demores en el servei i afegeix responsabilitats al conductor que, tenint en compte la situació de crisi actual, també comporta riscos sanitaris. A més a més, la gestió i protecció dels diners en metàl·lic suposa un cost addicional per als operadors del servei. A tot això, cal sumar-li que les directrius europees ja fa uns anys que assenyalen la importància de substituir el pagament en metàl·lic per alternatives de pagament més còmodes i segures. L'objectiu d'aquest repte és trobar una solució capaç d'oferir una alternativa al pagament en efectiu del bitllet senzill per als usuaris, especialment pels usuaris ocasionals. 

Repte 4: Servei a les zones amb menys densitat demogràfica

Com potenciar l'oferta del transport públic a les zones amb més mancances? Les persones que viuen allunyades de les zones metropolitanes sovint tenen més dificultats per desplaçar-se en transport públic a causa de les limitacions de cobertura i freqüència del servei. Aquestes carències en el servei públic incrementen la dependència del vehicle privat i van en detriment de la qualitat de vida d'aquests ciutadans, ja que sovint tenen dificultats per accedir als béns i serveis localitzats en altres municipis. L'objectiu d'aquest repte és trobar una solució innovadora que afavoreixi la mobilitat sostenible en zones on el transport públic per carretera presenta més mancances de cobertura i freqüència de pas, preferiblement incorporant noves funcionalitats com el pagament virtual o la personalització del servei.

Repte 5: Prevenció de l'assetjament secual al transport públic per carretera

Com prevenir, disminuir i combatre els casos d’assetjament sexual en el transport públic per carretera? En un sondeig recent, fruit d’un conveni de col·laboració per a la prevenció de l’assetjament sexual al transport públic entre l’ATM i l’ICD i el DTES, s’ha detectat que un 91,6% de les dones d’entre 16 i 25 anys han patit en alguna ocasió assetjament sexual al transport públic. Una situació també molt alarmant en els serveis de transport públic per carretera, on l’estudi revela que el 50% del total de dones usuàries han patit en algun moment assetjament sexual. Per tractar de fer front a aquesta situació s’han instal·lat sistemes de videovigilància, tant als vehicles com a les parades, estacions i passadissos, s’ha millorat la il·luminació i s’ha incrementat el personal de vigilància amb formació específica en matèria de prevenció, detecció i protecció contra l’assetjament sexual. No obstant això, l’estudi realitzat també revela que només un 32,2% de les dones coneix les mesures de seguretat que existeixen a la xarxa d’autobusos i que una amplia majoria de les enquestades valora molt positivament la possibilitat de desplegar noves mesures de seguretat a les ja existents. En aquest sentit, la percepció d'inseguretat que senten les dones quan viatgen amb transport públic posa de manifest la necessitat d'incorporar mesures que tinguin per objectiu l’erradicació d'aquestes violències i garanteixin una correcta actuació davant dels possibles casos i una posterior recuperació. L’objectiu d’aquest repte és trobar una solució innovadora capaç de millorar la seguretat de les usuàries en el transport públic per carretera. 5

Trobareu més informació sobre els reptes presentats aquí. Si teniu qualsevol dubte respecte les bases del concurs, ho podeu preguntar dirigint-vos al correu smartcatalonia@gencat.cat.