Conseller d’Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena
Conseller d’Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena.

El conseller d’Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, va donar a conèixer aquest paquet de mesures dimarts 25 d'octubre. L’objectiu és pal·liar l’estat de les persones en atur que s’han quedat o es quedaran sense cobertura de prestacions o subsidis econòmics. Facilitaran temporalment una pràctica professional a les persones beneficiàries i afavoriran la seva requalificació laboral a través de la recuperació de competències transversals i l’obtenció d’una experiència professional.

En total el Govern invertirà prop de 60 milions d’euros amb unes mesures que es calcula que beneficiaran unes 60.000 persones. Aquest conjunt de mesures urgents s’aplicaran de manera transitòria i enllaçaran amb el Pla de Polítiques Actives per a 2012 en el marc d’Estratègia Catalana per l’Ocupació.

Per reproduir correctament aquest contingut és necessari instal·lar el programari Adobe Flash Player. Si us plau, baixeu-vos l'última versió, només us requerirà uns instants.

 

Resum de les 10 mesures urgents

  1. Concessió d'ajuts a petites empreses (menys de 25 treballadors/ores) per al foment de la contractació de persones en atur amb formació ocupacional realitzada i subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
  2. Contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació per desocupació o el subsidi d’atur mitjançant Plans d’Ocupació adreçats a entitats locals.
  3. Millora de la qualificació, l’ocupabilitat i la contractació de persones amb especials dificultats d’inserció en el marc del programa “Treball als barris”.
  4. Contractació de persones aturades sense prestacions econòmiques a través de Plans d’Ocupació adreçats a entitats sense ànim de lucre.
  5. Acord de col·laboració amb entitats sense ànim de lucre per desenvolupar activitats de col·laboració cívico-social adreçat a les persones en atur perceptores del subsidi de desocupació i/o de la Renda Mínima d’Inserció.
  6. Acord marc per a l’homologació prèvia de les agències de col·locació i de les empreses de treball temporal.
  7. Ampliació de la xarxa d’Aules Actives de Recerca Intensiva de Feina a través dels Punt TIC de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació i la creació de les Aules d’Alt Rendiment en Enfocament Laboral.
  8. Projecte d’orientació de persones en situació d’atur de llarga durada.
  9. Programa Crèdit Formació per al Treball adreçat a persones aturades que vulguin dur a terme un procés de formació qualificat.
  10. Cursos de català per a persones demandants d’ocupació prioritàriament estrangeres i sense coneixements de llengua catalana en col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística.

Més informació