igualdad

Logotip Femitic
| Fecha del evento: 30/09/2011
Publicado el 01/07/2011 | Fecha del evento: 30/09/2011
0
Està en marxa la tercera edició del festival de fotografies i vídeos realitzats per dones Femitic, organitzada per l’associació...
Logotip de l'Institut Català de les Dones
Publicado el 26/05/2011
0
L'Institut català de les Dones convoca els ajuts a entitats per a la realització de projectes d'utilitat pública o interès social per promoure la igualtat efectiva de dones i homes. Termini: 3 de juny.
Coeducació
Publicado el 07/02/2011
0
L'Ajuntament de Barcelona impulsa el present premi per promocionar la incorporació de la perspectiva de gènere a l'acció educativa. Termini: 11/02/11.
Imatge_logo
Publicado el 09/07/2010
0
L'Institut de la Dona obre convocatòria per a subvencions de règim general per a entitats i organitzacions no governamentals de programes i activitats relacionats amb les àrees de competència de l'Institut. Termini: 30 dies.
Imatge_logo
Publicado el 16/04/2010
0
L'Institut Català de les Dones obre una convocatòria de subvencions a entitats o projectes d'utilitat pública o interès social per a promoure la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i/o que facin palès el caràcter transformador de les experiències i els sabers femenins. Termini: 30 dies.
2on Premi T-incluye 2009
Publicado el 23/03/2009
0
L'objectiu d'aquest premi és articular diferents estratègies amb la finalitat de facilitar l'extensió del llenguatge no sexista a les pàgines web. Aquest premi atorga reconeixement a 4 categories de premis. 26/04/09.
Ajuts a la recerca Francesca Bonnemaison en igualtat d'oportunitats i de gènere
Publicado el 09/05/2008
0
Ajuts per a projectes que generin eines de treball i estudis per als ajuntaments de la província de Barcelona amb l'objectiu d'aplicar polítiques de gènere. La data límit de presentació serà el 26 de maig.
Suscribirse a igualdad