inserción sociolaboral

Taller d'insercio sociolaboral al Teb
Publicado el 05/11/2014
0
En el marc del XIII Congrés de Ciutats Educadores s’organitzen visites a diferents experiències d’inclusió social i una de les entitats que coneixeran els/les participants del congrés...
Convocatòria d'Inserció sociolaboral de l'Obra Social "la Caixa"
Publicado el 21/03/2013
0
La inserció en el mercat laboral esdevé un element clau per assolir la plena autonomia i la realització de les persones. Atesa la important incidència que l’atur té en la societat, l’Obra Social "la Caixa" impulsa projectes d’inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat social....
Logotip Unnim
Publicado el 18/02/2011
0
Unnim obre 3 tipus de convocatòries d'ajuts: les de creació i promoció d'activitats culturals; les de promoció de l'autonomia personal, cooperació internacional i inclusió social; i les ambientals. Termini: 31/03/11.
Logotip Obra Social de la Fundació "la Caixa"
Publicado el 07/02/2011
0
La Fundació Obra Social de la Caixa obre una convocatòria d'ajut per a afavorir i promocionar l'autonomia de persones que presenten una discapacitat física, psíquica, sensorial o un trastorn mental irreversible a partir de promoure la seva inserció sociolaboral. Termini: 13/02/11.
Suscribirse a inserción sociolaboral