Logo La Filadora
Barcelona En Comú llança la segona edició del programa de La Filadora. Autor: La Filadora. Licencia: Todos los derechos reservados.

Barcelona En Comú va llançar el mes de març la segona edició del programa de La Filadora. Es tracta d'un fons social i solidari que busca donar suport a iniciatives locals que tinguin com a finalitat:

 • La transformació social, política i econòmica cap a un model de ciutat més just, equitatiu i solidari en el marc del programa de Barcelona En Comú.
 • La promoció de processos d’autogestió, reivindicació, denúncia i construcció des de baix.
 • La promoció de processos de coproducció i cogestió de polítiques públiques.

La convocatòria està dotada amb 174.479 euros, que es distribuiran entre sis "accions de ciutat" i 16 "accions als barris" (una o dues per districte), així com a donar suport a campanyes i accions puntuals externes a Barcelona En Comú. Hi ha, doncs, tres modalitats:

 1. Accions de ciutat, amb les línies prioritàries:
  • Habitatge
  • Mobilitat i salut
  • Memòria i drets civils
 2. Accions als barris.
 3. Suport a campanyes i accions puntuals externes a Barcelona En Comú.

El termini per presentar propostes a les dues primeres modalitats acaba el 22 d'abril. Es farà una preselecció de projectes i del 17 al 25 de maig es realitzarà un procés de votació en línia. Els resultats es donaran a conèixer a partir del 31 de maig.

La tercera modalitat estarà oberta durant tot l’any i la seva sol·licitud es farà a través d'aquest formulari.

Aquesta convocatòria es finança amb les aportacions econòmiques que realitzen càrrecs públics de Barcelona En Comú de l’Ajuntament de Barcelona en aplicació del seu Codi d'Ètica Política.