Cursos d'autoaprenentatge TIC
Cursos d'autoaprenentatge TIC. 2 020.

Ciberseguretat en l'entorn educatiu

Aquest curs se centra en la ciberseguretat a l'aula. Part dels riscos associats a l'ús de la tecnologia passant per la protecció de dispositius, dades personals i identitat digital, fins a problemes com el ciberassetjament o l'addició a la tecnologia. També s'analitza l'impacte mediambiental de la tecnologia.

Més informació aquí.

Creació de continguts digitals en l'entorn educatiu

Aquest curs aborda tot el relacionat amb la creació de continguts digitals educatius. S'expliquen les diferents eines per a l'educació amb caràcter digital, els diferents entorns virtuals d'aprenentatge i l'elaboració de materials digitals, els beneficis de la programació en l'educació, així com què són els drets d'autor en internet i les llicències obertes i privatives. 

Més informació aquí.

Comunicació i col·laboració en l'era digital

Aquest curs ajuda a entendre tot el potencial de la comunicació en els entorns digitals. S'analitzen diferents eines de comunicació en xarxa, així com les estratègies de comunicació digital, el potencial de les xarxes socials i les característiques de les diferents comunitats en línia. A més s'expliquen normes de conducta en la xarxa i diferents eines de treball col·laboratiu. 

Més informació aquí.

Cuando

Donde

Format virtual