Organitza

Jornada de dinamització de la Internet social: Punt TIC i ciutadania digital

 

 

Direcció General                               

 

Telàpolis                                       

 

 

CODINC ha rebut cofinançament de la Comissió Europea, número de projecte 592121-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN.