El moviment maker és la subcultura del 'Do It your Self' i 'Do It with Others' dels nous artesans digitals. I què és un 'maker'?

Un ‘maker‘ és algú que extreu identitat i significat de l'acte de la creació. El que distingeix als ‘makers‘ contemporanis és el poder que els brinden les noves tecnologies i una economia globalitzada, tant per a connectar-se i aprendre i com un mitjà de producció i distribució. 

A més, el programari digital de gran abast i la comunitat open-source ha permet dissenyar, modelar i dirigir les creacions, reduint al mateix temps l'aprenentatge per a utilitzar eines de tot tipus. 

Amb la crisi de la COVID-19, la comunitat maker uneix forces per a facilitar les mesures de protecció de les persones sanitàries davant el coronavirus a través de la fabricació digital 3D.

D'aquesta manera, professionals de la salut, la ciència, el disseny i l'enginyeria de ‘maker’ han posat en marxa una iniciativa per a fabricar amb impressores en 3D equips de protecció individual i material sanitari per a prevenir el contagi de la COVID-19 i contrarestar la falta de proveïment d'aquests recursos.