Esquema del projecte STEAMonEdu
Esquema del projecte STEAMonEdu. Autor: STEAMonEdu. 2020. Licencia: Todos los derechos reservados.

El projecte STEAMonEdu - “Desenvolupament de la competència dels educadors STE(A)M a través d'eines i comunitats en línia”, que a Catalunya està gestionat per Colectic, té com a objectiu augmentar l'adopció i l'impacte de l'educació STE(A)M invertint en el desenvolupament professional dels educadors i establint una comunitat de parts interessades.

A aquest efecte, el projecte va elaborar ​​un Marc de competències per a educadors STE(A)M, que resumeix el conjunt de competències necessàries per a realitzar l'educació STE(A)M, proporcionant enllaços a altres marcs de competència, i pot servir com a base per a planificar el desenvolupament professional de les persones educadores. Aquí podeu trobar-lo.

Des de l'organització del projecte, ens conviden a participar en l'avaluació del Marc a través d'una enquesta en línia té com a objectiu validar i possiblement millorar el marc de competència per als educadors STE(A)M. Busquen respostes de: persones educadores, investigadores, administradores / directores escolars, formuladores de polítiques i altres parts interessades de tots els nivells d'educació de diferents organitzacions, regions i països. Podeu accedir aquí a l'enquesta.