Subvencions per a projectes i activitats de promoció econòmica
Subvencions per a projectes i activitats de promoció econòmica.

Organisme: Departament d'Economia i Finances Generalitat de Catalunya.

Objecte: finançament de projectes i activitats

  • de promoció econòmica,
  • de creació de xarxes de col·laboració entre agents econòmics
  • i de suport a l'activitat econòmica a Catalunya.

Beneficiaris: entitats, fundacions i associacions privades que

  • no tinguin afany de lucre,
  • estiguin establertes a Catalunya,
  • realitzin projectes i activitats en l'àmbit de la promoció econòmica.

Línies d'ajut:

  • Línia 1: congressos, jornades, i setmanaris de caràcter públic en l'a`mbit de la promoció econòmica.
  • Línia 2: publicacions i treballs d'interès general relacionats amb la propmoció a l'activitat econòmica.
  • Línia 3: disseny, elaboració i captació de projectes de promoció econòmica (que s'ajustin als objectius d'aquesta convocatòria).

Quantia: fins el 70%.

Data de publicació al DOGC: 22 de maig de 2009.

Termini de presentació de sol·licituds: 1 mes a comptar des de l'endemà de la publicació.

Més informació: