Esquema dels tres nivells d'ACTIC
Esquema dels tres nivells d'ACTIC.

La C5 era l’última competència pendent d’activar del nivell 3, l'avançat, el qual també era l’últim nivell pendent de posar en marxa de l'ACTIC. Per tant, ha conclòs el procés d’implementació, tal com està configurada en el Decret 89/2009, de 9 de juny.

El nivell avançat de l'ACTIC capacita a la ciutadania per innovar, compartir coneixements i donar suport en l'ús de les TIC. Compta amb cinc competències que es poden combinar de diferents maneres: L’aspirant es pot avaluar, si ho desitja, de totes cinc competències, a partir d’única una sol·licitud i taxa. La prova es fa en una o dues sessions, segons les competències que calgui avaluar. El certificat s’obté en el moment en què s’aproven dues competències i és acumulatiu; s’hi afegeixen les competències a mida que es vagin acreditant.

Les diverses combinacions de les cinc competències a triar per l’aspirant permeten l’adaptació a les diferents necessitats de selecció de personal de les empreses i administracions públiques.