Logo de SOC
Logo de SOC.

Aquesta és una subvenció per la capacitació professional de persones prioritàriament desocupades per cobrir llocs de treball específics definits per l’empresa. Es materialitza en cursos amb metodologia teorico-pràctica per adquirir les competències necessàries del lloc de treball o llocs de treball que l’empresa necessita cobrir de forma immediata. La contractació dels participants es realitzarà en un termini no superior a 4 mesos des de la finalització de l’activitat formativa. De forma excepcional, aquest termini pot ser ampliat fins a 6 mesos, prèvia sol·licitud motivada i abans de finalitzar el termini dels 4 mesos inicials.

El programa va adreçat a empreses amb establiment a Catalunya, associacions empresarials, gremis i altres entitats. Al finalitzar la formació, com a mínim el 60% dels alumnes han de ser contractats. El lloc de treball ha d’estar relacionat amb la formació rebuda.

Més informació, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.