Logo Romper Barreras 2011
Logo Romper Barreras 2011.

Organisme: Toshiba i BJ Adaptaciones.

Objectiu: Reconèixer a les persones i / o institucions que hagin fet una aposta per l'ús de la tecnologia per a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat d'una forma original, eficient o decidida.

Modalitats:

  • Premi Romper Barreras - Projecte individual. Aquest premi es lliurarà a títol individual a una persona amb discapacitat que hagi utilitzat, de manera individual o juntament amb el seu entorn familiar, escolar o laboral, la tecnologia per a la millora de la qualitat de vida d'una forma original, eficient o decidida.
  • Premi Romper Barreras - Projecte col·lectiu. Aquest premi es lliurarà a l'entitat sense ànim de lucre que hagi utilitzat la tecnologia per a la millora de la qualitat de vida d'un col·lectiu de persones amb discapacitat, d'una forma original, eficient o decidida.

Característiques dels sol·licitants:

  • En la modalitat "Projecte individual" el sol·licitant ha de ser una persona amb discapacitat.
  • En la modalitat "Projecte col·lectiu " el sol.licitant ha ser una entitat privada o pública sense ànim de lucre.

Premis: En cada modalitat hi haurà un primer i un segon premi que consistiran en aportació econòmica i maquinari TIC.

Termini de presentació: Fins al 29 d'abril de 2011.

Més informació: