Logo Correus
Logo Correus.

La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) i la Societat Estatal Correus i Telègrafs, S.A van signar l’1 de febrer de 2008 un conveni per a la realització d’actuacions orientades al foment i desenvolupament de la societat de la informació i, en concret, per possibilitar als empleats de Correus l’accés a serveis de formació virtual utilitzant els punts de la Xarxa Punt TIC.

Des de febre de 2008, els Punt TIC col·laboradors han realitzat les següents tasques:

  • Facilitar als empleats de Correus ubicats en zones cobertes pels Punt TIC l’accés a serveis de formació virtual o altres serveis telemàtics oferts per l’empresa Correus.
  • Proporcionar assistència, mitjançant el dinamitzador/a del punt, a les persones que participen en les activitats formatives.
  • Difondre les actuacions realitzades en execució del conveni.
  • Posar a disposició de les parts tota la informació que sigui d’utilitat per avaluar i millorar les actuacions previstes al conveni.

Correus ha hagut de realitzar les següents actuacions:

  • Posar a disposició de cada punt col·laborador 200 places per participar en les activitats formatives organitzades per Correus, perquè el telecentre les posi a disposició dels seus usuaris/àries no pertanyents a la plantilla de l’empresa.
  • Incloure al seu portal web un vincle amb el portal de la xarxa.

Com a resultat d’aquest conveni de col·laboració, 60 empleats de Correus sense coneixements informàtics van participar en jornades presencials de formació en 16 Punt TIC i, amb posterioritat, van seguir un curs d’Iniciació digital on-line que van superar el 86% dels alumnes.

Més informació