.

El procediment, amb el nom de Perfil del contractant, és una plataforma d'informació i comunicació telemàtica que dóna accés a les empreses i als gestors públics per accedir a la informació de contractació pública (anuncis, plecs, adjudicacions, etc). Aquest portal compleix amb tots els requisits d'usabilitat i les garanties jurídiques necessàries i ha estat creat per facilitar la licitació telemàtica a les empreses tot i acomplint amb la Llei de Contractes del Sector Públic.

L'aplicatiu es troba allotjat al web de l'Ajuntament de Lleida i permet gestionar anuncis previs, actes preparatoris, contractacions no adjudicades, relacions provisionals i finals de contractacions adjudicades. A més, mitjançant la signatura digital de l'Agencia Catalana de Certificació CatCert, certifica la data de publicació així com la signatura digital de tots els documents. Això permet una garantia total d'inalterabilitat de la documentació.

El Perfil del contractant és un software creat amb tecnologia de Lleida, amb la col·laboració de diverses empreses ubicades al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL). El programa ja està instaurat a més de 26 administracions públiques catalanes com l'Ajuntament de Vic, el Consell Comarcal del Pla d'Urgell, entre altres.

Font: ACCÉS - Institut Municipal d'Informàtica