Jordi_Bosch.

Durant l'entrevista, el secretari de l'STSI, Jordi Bosch, assegura que l'ACTIC és un pilar fonamental en la formació en noves tecnologies per objectivar el coneixement tecnològic a Catalunya. El secretari explica que la implicació de la Xarxa Punt TIC com a centres col·laboradors és una oportunitat i un repte per als punts per impulsar la societat del coneixement. Aquí pots veure l'entrevista íntegra al secretari:

 

L'ACTIC és una prova que acredita els coneixements d'una persona en matèria de noves tecnologies. Un cop es supera la prova (oberta a persones majors de 16 anys), la Generalitat expedeix un certificat oficial que es podrà presentar a qualsevol administració o empresa privada. Els objectius finals de la seva posada en marxa passen per la millora qualitativa en l'ús de les TIC, la homogeneïtzació de les competènies dins del mercat de treball o l'increment de la cohesió digital. A la pàgina web de l'ACTIC, trobareu molta més informació i podeu consultar alguns dels materials formatius ja disponibles.