Representants de l'Asociación Comunidad Redes de Telecentros han participat a la 2ª Conferencia Internacional sobre Espacios Sociales de Innovación, que ha tingut lloc el 24 de maig a Extremadura. Hi han defensat el paper dels telecentres com a espais d'innovació social, ocupabilitat i la seva viabilitat futura.

Logotip en anglès de la Xarxa d'Espais Socials d'Innovació
Logotip en anglès de la Xarxa d'Espais Socials d'Innovació.

La Xarxa Punt TIC comparteix aquesta iniciativa i participa d’aquesta defensa del paper dels telecentres com a centres d'innovació i ocupabilitat. S'està fent el salt qualitatiu de l'alfabetització digital a espais comunitaris on compartir, millorar i tirar endavant projectes.

Aquesta opinió és compartida a Europa: Els telecentres van ser declarats per la Unió Europea com a eines per a la innovació social i l'emprenedoria per a l'Agenda Digital. Des de l'any 2010, a més, formen part d'aquesta Xarxa d'Espais Socials d'Innovació (ESdI).

Més informació: Notícia a comunidaddetelecentros.net