Convocatòria 2011 per a projectes d'acció social
Convocatòria 2011 per a projectes d'acció social.

Organisme: Obra Social de La Fundació "La Caixa"

Objectiu: Aquesta convocatòria té una finalitat doble:

 • Contribuir al desenvolupament de projectes de nova creació que donin resposta als reptes socials amb més incidència en l’actualitat, entre els quals destaquen la igualtat de gènere i la promoció de la salut i de l’educació en valors.
 • De manera paral·lela, afavorir i promoure la qualitat de vida de les persones que presenten problemes de salut física o mental.

Tipologia dels projectes:

 • Projectes socioeducatius adreçats a donar una resposta innovadora davant dels reptes socials emergents, tot incidint especialment en:
  • Projectes que promoguin la igualtat de gènere.
  • Projectes de prevenció i de promoció de la salut.
  • Projectes que promoguin l’educació en valors.
 • Projectes sociosanitaris adreçats a la promoció de la qualitat de vida de persones amb problemes de salut física o mental:
  • Projectes d’intervenció psicosocial.
  • Projectes de rehabilitació i estimulació emmarcats en processos terapèutics o preventius.
  • Suport, orientació i atenció a les necessitats dels familiars.

Adreçat a: Entitats sense ànim de lucre constituïdes legalment i inscrites en el registre corresponent (excepte els organismes de l’Administració pública).

Dotació econòmica: La quantitat sol·licitada a la Fundació ”la Caixa” no podrà superar el 75% del cost total del projecte, i aquest percentatge equivaldrà a una quantitat no superior a 40.000 € en concepte de sol·licitud.

Termini de presentació de sol·licituds: Començarà el dia 9 de maig i s’acabarà el 29 de maig de 2011.

Més informació:

 • Bases de la convocatòria
 • Plana web de l'Obra Social de La Fundació "La Caixa"