El taller es va dur a terme el passat divendres 3 de juny, amb l'objectiu de presentar la plataforma Billage. Es tracta d'una eina, creada a Catalunya, que permet fer pressupostos, registrar les ventes, els projectes, la facturació i, especialment rellevant, analitzar els resultats. És a dir, fer una gestió integral del negoci (tot i que no la comptabilitat, que quedaria reservada als gestors professionals)

El webinar es va realitzar des d'un petit despatx, gracies a la col·laboració de Telàpolisnethi van participar, amb inscripció prèvia, un reduït grup de persones. Ara tothom pot visualitzar el video i gaudir del contingut d'aquest taller.