La Diputació de Barcelona obre una convocatòria per a finançar activitats que promoguin la cultura popular i tradicional. Termini: 28/02/11.

Imatge_logo
logo_dipu.

Organisme: Diputació de Barcelona.

Objecte: promoure la cultura popular i tradicional.

Beneficiaris: Persones jurídiques legalment constituïdes que compleixin els següents requisits:

  • Associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre que tinguin com a objectiu la promoció i/o difusió de la cultura popular i tradicional a la província de Barcelona, així com els ajuntament de la mateixa província que vulguin fer activitats destinades al mateix objectiu.
  • No podran acollir-se a aquesta convocatòria les entitats que rebin suport d'una altra àrea de la Diputació de Barcelona pels mateixos esdeveniments.

Quantia: fins el 50% del cost total del projecte.

Data de publicació al BOPB: 11 de gener de 2011.

Termini de presentació de sol·licituds: 28 de febrer de 2011

Més informació: