Habilitats digitals necessàries a les aules.

1. La informació

Fa referència a com es gestiona la informació i com es posa a la disposició dels alumnes, així com el coneixement i maneig de diferents motors de cerca i bases de dades.Suposa saber analitzar i interpretar la informació que s'obté, acarar i avaluar el contingut dels mitjans de comunicació en funció de la seva fiabilitat i adequació entre les fonts, tant en línia com offline. I finalment, la competència digital suposa saber transformar la informació en coneixement.

2. La comunicació

Suposa prendre consciència dels diferents mitjans de comunicació digital i de diversos paquets de programari de comunicació i del seu funcionament així com els seus beneficis i mancances en funció del context i dels destinataris. Al mateix temps, implica saber quins recursos poden compartir-se públicament i el valor que tenen, és a dir, conèixer de quina manera les tecnologies i els mitjans de comunicació poden permetre diferents formes de participació i col·laboració per a la creació de continguts que produeixin un benefici comú. Això suposa el coneixement de qüestions ètiques com la identitat digital i les normes d'interacció digital.

3. La creació de continguts

Implica saber com els continguts digitals poden realitzar-se en diversos formats (text, àudio, vídeo, imatges) i amb diferents eines així com identificar els programes/aplicacions que millor s'adapten a la mena de contingut que es vol crear. Suposa també la contribució al coneixement de domini públic (wikis, fòrums públics, revistes), tenint en compte les normatives sobre els drets d'autor i les llicències d'ús i publicació de la informació.

4. La seguretat

Implica conèixer els diferents riscos associats a l'ús de les tecnologies i de recursos en línia i les estratègies actuals per a evitar-los, la qual cosa suposa identificar els comportaments adequats en l'àmbit digital per a protegir la informació, pròpia i d'altres persones, així com conèixer els aspectes addictius de les tecnologies.

5. L'ús dels nous espais tecnològics

Les TIC, les TAC i les TEP són conceptes molt consolidats dins les aules però avui dia, amb l'irrupció de les xarxes socials, obrim pas a les TRIC. En les TRIC o Tecnologies de la Relacióla Informació i la Comunicació, el factor relacional en un entorn digital és clau. La capacitat d'apoderament dels nadius digitals a través de xarxes socials com Twitch, YouTube, Twitter, o videojocs han modificat la manera de relacionar-se. Introduir la TRIC a l'aula suposa ensenyar al l'alumnat la millor manera de comunicar-se dins dels nous espais tecnològics, entroncant les habilitats socials reals amb les situacions que puguin plantejar-se en els entorns virtuals. Aprendre a descarregar apps o accedir a llocs d'internet segurs i de confiança, fer còpies de seguretat, ensenyar en què consisteix i com funciona el núvol, aprendre a fer servir de manera sana les xarxes socials o comprendre la importància de la privacitat i del que es comparteix.

6. La resolució de problemes

Aquesta dimensió suposa conèixer la composició dels dispositius digitals i les seves limitacions, així com saber resoldre problemes teòrics i tècnics.