Alt Urgell
Alt Urgell.

"A l'Alt Urgell també pots començar" és un programa de formació i aprenentatge empresarial i ocupacional adreçat a joves titulats universitats i de cicles formatius amb caràcter emprenedor. L'objectiu és que els/les joves formats/des del territori tinguin l'oportunitat de retornar-hi.

Així, el programa pretén dotar d'eines i recursos per a l'emprenedoria, crear una xarxa de contactes de gent formada del propi territori, donar a conèixer els serveis que ofereix l'administració per a joves i l'emprenedoria, augmentar i/o millorar l'ocupabilitat dels joves desenvolupant altres competències transversals i fomentar una millora de la recerca laboral.

Està dividit en diferents blocs: emprenedoria, anglès, eines TIC i coneixement del territori (recursos, empreses-recerca de feina 2.0). També hi ha una formació teòrico-pràctica a través d'experiències de joves emprenedors per il·lustrar les sessions més teòriques, així com la visita a empreses relacionades amb el perfil del jove. A més, els/les joves participants reben sessions de tutoria per detectar necessitats i poder integrar-los als continguts del programa.

L'any passat va tenir lloc una prova pilot d'aquest programa amb 12 joves inscrits. La van acabar nou, ja que els altres tres van trobar feina.

El programa està finançat per la Direcció General de Joventut, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i el Consorci Alt Urgell-Cerdanya pel programa de retorn dels joves formats al món rural, LEADER.