TIC Sanaüja

Carrer del Bassal, 2 25753 Sanaüja
Tel: 973476008
Fax: 973476221
Aquest Punt TIC és un Punt TIC genèric
Bibiana Alseda és la persona responsable / dinamitzadora.

Serveis - activitats

7 ordinadors disponibles.