Punt TIC d’Os de Balaguer

Carrer de la Seda, 26 25610 Os de Balaguer
Tel: 973438004
Aquest Punt TIC és un Punt TIC genèric
Joan Bureu Ginestà és la persona responsable / dinamitzadora.

Serveis - activitats

7 ordinadors disponibles.