Punt TIC - Biblioteca Torres i Bages

Pl. de l'Oli, 20 08720 Vilafranca del Penedès
Tel: 93 890 40 30
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
dina315 és la persona responsable / dinamitzadora.