Punt TIC - Biblioteca Municipal Santa Coloma de Queralt

Plaça del Pati del Castell, s/n 43420 Santa Coloma de Queralt
Tel: 977 88 11 46
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
La biblioteca és la persona responsable / dinamitzadora.