Punt TIC - Biblioteca Comtat de Cerdanya

C/ Claustre, 12 17520 Puigcerdà
Tel: 972 88 03 04
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
dina206 és la persona responsable / dinamitzadora.