Punt d'Informació i Calaix d'Activitats - PICA

Carrer de Sebastià Bassa, 10 08480 Ametlla del Vallès, l'
Tel: 93 845 72 01
Aquest Punt TIC és un Punt TIC genèric
Lídia Pérez és la persona responsable / dinamitzadora.