La Terreta

Carrer de la Torre de Tamúrcia, 6 22583 La Torre de Tamúrcia
Tel: 973057947
Aquest Punt TIC és un Punt TIC genèric
Carme Badia Verdeny és la persona responsable / dinamitzadora.
Logotip Punttic

Serveis - activitats

5 ordinadors disponibles.

Articles d'aquest Punttic

Logotip de l'e-centre de Tremp
26/09/2013
0
  • Iniciació a la informàtica i Internet (nivell bàsic): de 15:00 a 16:30 dilluns, dimarts i divendres.
  • Bases de dades Access - nivell II: de 9h30 a 12h30 dimarts i dijous.
  • Manteniment i posada a punt del teu ordinador: dilluns, dimecres i divendres de...