Centre Cívic La Patronal

Carrer de Jaume Palau, 10 43719 Bellvei
Tel: 977168435
Aquest Punt TIC és un Programari Lliure
Elena Martin Navarro és la persona responsable / dinamitzadora.
Logotip Punttic

Serveis - activitats

7 ordinadors disponibles.