Casal de Carme

Av. Catalunya, 2 08787 Carme
Tel: 938080051
Aquest Punt TIC és un Punt TIC genèric
Josep Llorens Balada és la persona responsable / dinamitzadora.
Logotip Punttic

Serveis - activitats

9 ordinadors disponibles.