Biblioteca Municipal de la Nou de Gaià

Carrer del Castell, 8 43763 Nou de Gaià, la
Tel: 977 65 57 86
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
Montse Creus Cabré és la persona responsable / dinamitzadora.

Serveis - activitats

3 ordinadors disponibles.