Biblioteca Lluís Barceló i Bou

Parc dels Països Catalans, 1 17230 Palamós
Tel: 972 60 07 08
Fax: 972 60 07 08
Aquest Punt TIC és un Biblioteca / recerca informacional
Susana Raquena és la persona responsable / dinamitzadora.