Organitza

Jornada de dinamització de la Internet social

Direcció General Punt TIC

 

 

Erasmus

STEAMonEdu has been funded with the support of the Erasmus+ programme of the European Union under grant agreement No 612911. Aquesta publicació només reflecteix les opinions de l'autor, i l'Agència i la Comissió no es fan responsables de l'ús que es pugui fer de la informació que hi conté.

Agreement n°: 612911
Project n°: 612911-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA3-PI-FORWARD