Il·lustració sobre Design Thinking
Apropa't al teu client amb Design Thinking i Lego Serious Play.

Design Thinking i Lego® Serious Play® són dues metodologies que busquen facilitar la resolució de reptes d'una manera pràctica. Des d'ACCIÓ consideren que combinar ambdues metodologies potencia de forma natural les fases del procés creatiu, impulsant i millorant la comunicació entre els membres de l'equip o entre usuaris i dissenyadors de la solució. Per això organitzen aquesta formació, que es desenvoluparà dimecres 5 de desembre, de 9.30 a 13.30 hores, a Conca Activa (Carrer Daroca, 1 - Montblanc).

Més informació i inscripcions

Cuando

Donde

Conca Activa
Carrer Daroca, 1
43400