. 2 021.

Els Bootcamps són programes de formació de curta durada que traslladen el concepte d'entrenament militar a les disciplines tecnològiques. Als Estats Units porten més de 15 anys formant a talent digital però, per contra, la seva presència en el mercat espanyol és de menys de 5 anys. La bretxa de talent digital i, per tant, la falta de professionals en el sector tecnològic ha impulsat el creixement dels bootcamps durant l'última dècada en el seu paper com a formadors expressos de talent digital entre estudiants adults. Amb l'informe Talent i Bootcamps s'analitza l'impacte dels bootcamps a Espanya per entendre l'abast d'aquesta metodologia en les formacions tecnològiques.

Us podeu apuntar a la presentació a través d'aquest link.

Cuando