Logotip de Rudona
Logotip de Rudona.

És una jornada que s’engloba dins del projecte Rudona, que porten la Fundació Maria Aurèlia Capmany i la Fundació Món Rural, i que té com a objectiu la presentació de la Xarxa de Dones Rurals, que és una comunitat virtual de dones del món rural orientada a facilitar les relacions de comunicació i reforçar el suport mutu que es poden oferir les dones en temes laborals, de conciliació del temps, d'informació sobre preocupacions concretes, etc.

Aquesta acció emmarcada dins el projecte Rudona i subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya, pel programa de Projectes Innovadors, i cofinançat pel Fons Social Europeu, pretén ser una eina de visibilització de la realitat, tasques i activitats de les dones rurals de Catalunya.

La Xarxa de Dones Rurals és doncs un espai de trobada, de debat, d'informació, de comunicació, de descobriment, de consulta, d'acompanyament, de treball, d'orientació, de visibilitat, de suport, d'unió, d'inspiració i de relació per a totes les dones que visquin o treballin al món rural de Catalunya.

La Xarxa està estructurada en 5 temes de debat diferents:

  • el turisme rural i l'artesania alimentària i/o tradicional
  • l'emprenedoria femenina i la creació de petits negocis
  • el treball de les dones per compte aliè
  • el treball de les dones en explotacions agràries i/o ramaderes
  • i les associacions de dones

Hi podeu accedir mitjançant la icona de "Xarxes" que trobareu a la pàgina web del projecte Rudona http://www.rudona.cat.

El Punt TIC Alta Ribagorça col·labora, cedint l’espai i el maquinari per fer la jornada, a més d’oferir suport tècnic.

 

Cuando